مشارکت و سرمایه گذاری

 
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی بر اساس سیاستها و استراتژی های خود ، آماده مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های فناوری اطلاعات با شرکت ها و موسسات فعال در این حوزه می باشد. برای پیشنهاد در زمینه همکاری مشترک و ارائه طرح های سرمایه گذاری با معاونت های مربوطه شرکت تماس حاصل فرمایید.

آدرس : مشهد - خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 17 - شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
تلفن : 05138427774