تعریف کامل دسترسی در سطوح مختلف ذیل:

 • کارائی مطلوب در حجم وسیع کاربران همزمان و برخط
 • اولین سیستم اتوماسیون اداری تحت وب Full AJAX
 • رابط کاربری ساده به جهت جلوگیری از سردرگمی کاربر
 • ارتباط راحت بین شعب و زیر مجموعه ها سازمان (تبادل یا تجمیع)
 • قابلیت ارائه بر روی DataCenter ، اینترنت ، اینترانت و ...
 • قابلیت اجرا بر روی کلاینت ها و وابسته نبودن به سیستم عاملهای خاص
 • بینیازی به مراجعه حضوری برای ارجاع نامه و پیگیریها
 • دسترسی به سیستم از نقاط مختلف جغرافیایی و بستر های مختلف ارتباطی
 • امکان اتوماتیک سازی عملیات جهت تسهیل عملیات اداری
 • اعمال کنترلهای امنیتی منطبق با ساختار سازمان
 • قابلیت انطباق با شرایط سازمانهای مختلف به جهت پارامتریک بودن
 • قابلیت اجرای سریع در حجم مکاتبات بسیار بالا
 • امکان ارتباط مستقیم با اسکنر و قلم نوری
 • امکان دریافت و ارسال مکانیزه نامه ها ECE و Fax و Email
 • تعریف مهر و امضاء افراد و کاربران در سیستم
 • اقدامات قدرتمند در دبیرخانه و بایگانی به همراه پشتیبانی از دبیرخانه های متمرکز، نیمه متمرکز و غیر متمرکز
 • پشتیبانی از نامه های داخلی، نامه های صادره ، نامه های وارده و پیام.
 • امکان پیگیری مکاتبات و مشاهده سابقه نامه بصورت درختی و لیستی
 • قابلیت تعریف چارت سازمانی، کاربران و گروه های کاربری
 • قابلیت تعریف سطوح دسترسی ارجاعات علاوه بر مکانیزم پیش فرض موجود سیستم
 • قابلیت دسترسی به مکاتبات سازمان علاوه بر روند پیش فرض موجود سیستم
 • تایپ و ویرایش نامه ها در داخل خود نرم افزار
 • امکان مدیریت روند پیش نویس نامه ها تا امضاء نهایی پیش نویس
 • امکان استفاده از نامه هایی که چند امضاء دارند
 • امکان تعریف جانشین و تفویض اختیار با تعریف محدودیت بر روی نامه ها و تاریخ
 • امکان ارجاع اتوماتیک نامه ها با اعمال شرایط ارجاع خودکار
 • قابلیت نصب بروی Linux و Windows (سرور و کلاینت)
 • ارائه مکانیزهای امنیتی برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز و اهراز هویت
 • امکانات جانبی مانند دفترچه تلفن (داخلی و خارجی)، مدیریار، تایم شیت
 • ثبت رخدادها و رویدادهای یک نامه در سطوح مختلف
 
 
گردش مكاتبات، مديريت دبيرخانه و كارتابل

گردش مكاتبات، مديريت دبيرخانه و كارتابل

با توجه به اینکه حجم مکاتبات و نامه های اداری موجود در سازمانها دائما در حال افزایش است نیاز به وجود ابزاری جهت مدیریت مکاتبات و نامه ها کاملا محسوس است. از این رو سیستمی کارآمد، سریع و دقیق می تواند ضمن بهبود فرایند گردش مکاتبات اداری، افزایش بهره وری سازمان و صرفه جویی در زمان و هزینه بسیار موثر بوده و از اتلاف وقت درسازمان چه از جانب کارشناسان و چه از جانب ارباب رجوع جلوگیری نماید. همچنین موضوع بازیابی سریع و دقیق مکاتبات گذشته، برقراری زنجیره بین مکاتبات گذشته و حال برای رجوع دقیق به سابقه مکاتبات، تبادل مکانیزم مکاتبات می تواند گام موثری در زمینه تحقق دولت الکترونیک باشد.