• ارائه خدمات سریع و با کیفیت به ارباب رجوع
  • ارسال اتوماتیک و خودکار مکاتبات با توجه به تعاریف به گیرندگان
  • پیگیری مکاتبه ارسالی به دیگر سازمانها از درون همان نامه ارسالی
  • یکپارچگی در مکاتبات بین سازمانی و جلوگیری از مکاتبات متعدد
  • سطوح امنیتی مختلف برای مشاهده سابقه بین سازمانی
  • امکان ارجاع مکاتبات بین سازمانی با حفظ یکپارچکی
  • دریافت پاسخ بین سازمانی بر روی همان مکاتبه
  • تحقق کامل دولت الکترونیک بصورت یکپارچه
  • امکان استقلال شعب در کنار یکپارچگی سوابق
 
 
پيك الكترونيك و مديريت مكاتبات بين سازماني

پيك الكترونيك و مديريت مكاتبات بين سازماني

سرویس پیک الکترونیک سیستم اتوماسیون اداری روان این امکان را به کاربران ارائه می دهد که بصورت خودکار و بر اساس تعاریف اولیه مکاتبه را برای گیرنده از طریق مکانیزم پیک، ECE، ایمیل ، فاکس و ... ارسال نمایند. مکانیزم پیک الکترونیک با امکانات بسیار گسترده گامی موثر در تحقق دولت الکترونیک می باشد. سرویس پیک الکترونیک امکان ایجاد یکپارچگی در مکاتبات بین سازمانی را به راحتی مهیا می نماید. البته در این سرویس سطوح امنیتی و دسترسی های مختلفی تعریف گردیده است که محرمانگی داخلی سازمانها حفظ و سازمان با صلاحدید خود بتواند این سطوح ارتباطی با دیگر سازمانها را برقرار نماید.