• امكان تعريف گزارشات جديد توسط كاربر
 • امكان گروه بندی گزارشات تعریف شده در سیستم
 • امكان تعريف دسترسی به گزارشات تعریف شده
 • قابليت تعريف بانك اطلاعاتي براي تهيه گزارشات
 • امكان انتخاب و استفاده از جداول مختلف در گزارشات
 • شناسايي فيلدهاي مختلف اطلاعاتي موجود در سيستم اتوماسيون
 • امكان تعريف عناوين فارسي براي فيلدها و جداول
 • ارائه خروجي در قالب صفحات وب و امكان مشاهده بر روي وب
 • تعريف شرايط ، گروه بندي و مرتب سازي بر روي گزارش
 • تعريف فيلدهاي محاسباتي در گزارش
 • تعيين ترتيب نمايش فيلدها و تعداد ركوردها در هر صفحه
 • قابليت توليد گزارشهاي آماري با استفاده از ميانگين، مجموع و ...
 
 
گزارشات مديريتي و گزارش ساز پويا

گزارشات مديريتي و گزارش ساز پويا

با رشد استفاده از سیستم های نرم افزاری در سازمان ها، انبوهی از اطلاعات و فایل های الکترونیکی تولید شده است. پردازش این اطلاعات بر اساس نیازهای مدیران سازمان و ارائه مجموعه ای از اطلاعات مهم، می تواند نقش بسزایی در تصمیم سازی در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری در سطوح میانی ایفا نماید. از این رو استفاده از ابزاری قدرتمند و کارآمد جهت پردازش و مدیریت اطلاعات راهکار مناسبی جهت استفاده صحیح و مناسب از اطلاعات تولید شده در سازمانها را پیش روی ما قرار می دهد.