تعرفه های پهنای باند اینترنت

نوع خدمت مصوبه مربوطه قیمت به ریال نوع خدمت مصوبه مربوطه   قیمت به ریال
هزینه  نصب (به درخواست مشترک) ۲۳۷ ۱۵۰٫۰۰۰ حجم استفاده از اینترنت بصورت پلکانی ۲۳۷  G≤۳ و G≥۱ ۳۰٫۰۰۰
هزینه دایری و تخلیه خطوط (برای یکبار) ۱۵۲ و ۲۳۷  G>3 و G≥۱۰ ۲۲٫۰۰۰
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت ۱۲۸  کیلوبیت ۲۳۷ ۱۵٫۰۰۰ ۱۱<G و ۳۰≥G ۱۸٫۰۰۰
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت ۲۵۶ کیلوبیت ۲۳۷ ۲۵٫۰۰۰

G>30

۱۵٫۰۰۰
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت۵۱۲ کیلوبیت ۲۳۷ ۴۰٫۰۰۰ هزینه هرآدرس خصوصیIP  (به درخواست مشترک) بر اساس جلسه شماره ۳ مصوبه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ کمیسیون
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت ۱۰۲۴ کیلوبیت ۲۳۷ ۶۰٫۰۰۰ سایرمبالغ حسب قوانین کشور (مالیات بر ارزش افزوده و…) ۹% مالیات بر ارزش افزوده در سال۹۵
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت ۲۰۴۸کیلوبیت ۲۳۷ ۸۰٫۰۰۰ سرویس های غیرحجمی طبق مصوبه ۲۳۷ شامل ترافیک اینرنت داخلی و بین الملل
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت ۴۰۹۶ کیلوبیت ۲۳۷ ۱۴۰٫۰۰۰ حداقل نرخ بیت

(کیلوبیت بر ثانیه)

سقف هزینه ماهانه ارائه خدمت

( ریال)

حداقل حجم ماهانه به  GB
حجم ترافیک داخلی حجم ترافیک بین الملل
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه سرعت ۸ مگ و بالاتر از آن ۲۳۷ ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۰۲۴ ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۰ ۱۰
۲۰۴۸ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ۱۵
۴۰۹۶ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰ ۲۰
۸۱۹۲ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰ ۳۰

 

 

کاهش ۵۰ درصدی تعرفه ترافیک داخلی مشترکین اینترنت در سایت های پر مراجعه ایرانی

 

در راستای اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و باهدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، تعرفه اینترنت مشترکین شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی در سایت های پر مراجعه ایرانی طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت نیم بها محاسبه می گردد.

 

لیست برخی دامنه ها با ترافیک داخلی

۱۸۵٫۴۴٫۱۱۲٫۰     تا ۱۸۵٫۴۴٫۱۱۵٫۲۵۵
۱۸۵٫۶۹٫۱۲۰٫۰ ۱۸۵٫۶۹٫۱۲۳٫۲۵۵
۱۸۸٫۲۰۸٫۱۴۴٫۰ ۱۸۸٫۲۰۸٫۱۵۹٫۲۵۵
۱۸۸٫۲۰۸٫۱۶۰٫۰ ۱۸۸٫۲۰۸٫۱۹۱٫۲۵۵
۲۱۳٫۱۹۵٫۳۲٫۰ ۲۱۳٫۱۹۵٫۴۷٫۲۵۵
۲۱۳٫۱۹۵٫۴۸٫۰ ۲۱۳٫۱۹۵٫۵۱٫۲۵۵
۳۷٫۱۵۳٫۱۷۶٫۰ ۳۷٫۱۳۷٫۲۵۵٫۲۵۵
۸۹٫۳۲٫۰٫۰ ۸۹٫۳۲٫۳۱٫۲۵۵
۹۲٫۱۱۴٫۶۴٫۰ ۹۲٫۱۱۴٫۷۹٫۲۵۵
۹۴٫۲۴٫۰٫۰ ۹۴٫۲۴٫۱۵٫۲۵۵

 

دریافت لیست کامل