• ايجاد و عرضه محصولات درحوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با اولويت محصولات نرم افزاري
  • ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا درحوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • توليد محصولات انحصاري نرم افزاري و ارائه آن درسطح كشور
  • تامين اينترنت پرسرعت و مناسب جهت استفاده سازمان ها و شرکت هاي دولتي و غير دولتي
  • تامين و ارائه تجهيزات سخت افزاري مورد نياز سازمان ها و شرکت هاي دولتي و غير دولتي
  • سرمايه گذاري و مشارکت در پروژه هاي بزرگ در حوزه هاي مختلف IT در سطح کشور