• فروش و استقرار بسته هاي نرم افزاري
  • توليد نرم‌افزارهاي خاص و سفارش مشتري
  • پشتيباني و توسعه نرم‌ افزار
  • پشتيباني وتوسعه سخت افزار
  • طراحي و اجراي پروژه هاي شبكه و ديتا
  • برنامه ريزي استراتژيك در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • مشاوره، طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات