• تعریف تسهیلات
  • تعریف نحوه و چگونگی پرداخت تسهیلات
  • تعریف افراد ذینفع تسهیلات (تعیین وابستگانی که میتوانند از یک نوع تسهیلات خاص بهره مند شوند)
  • تعریف بازه های زمانی جهت درخواست تسهیلات (مانند سبد کالای ماه رمضان و یا بن عید)
  • تعریف هتل و تورهای رفاهی
  • دریافت مدارک مورد نیاز برای تسهیلات
  • ذخیره و ایجاد فایل درخواست و شارژ بن کارتهای رفاهی برای بانک ملت
  • دارای گزارش گیری جامع