جهت درج امتيازات و ساعت در ميادين مسابقات، پخش تصاوير گوناگون از جمله پخش تصاوير زنده از مسابقه، تيزرهاي تبليغاتي قبل يا بعد از بازي و پخش مراسمات ويژه از اسكوربوردها استفاده مي گردد.

شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات رضوي بصورت تخصصي در زمينه اسكوربردهاي ورزشي نيز فعاليت خود را آغاز نموده است و براي اولين بار در ايران نسبت به تامين ، نصب و راه اندازي دو دستگاه اسكوربود پهن پيكر استاديوم ورزشي امام رضا(ع) واقع در تربيت بدني آستان قدس رضوي براساس استاندارد هاي فيفا در محوطه داخلي استاديوم اقدام نموده است . كار انجام شده براساس نظر كارشناسان خبره ورزشي در ايران بي سابقه مي باشد.

از قابليت هاي يك اسكوربورد مناسب و استاندارد ميتوان به كيفيت تصوير در زواياي مختلف، ميزان روشنايي تصوير، نوع و جنس ماژول هاي بكار رفته در نمايشگر، ابعاد و اندازه تصوير، مجهز بودن به ساعت و كورنومتر بصورت مجزا و دارا بودن استاندارهاي فيفا اشاره نمود.