• تبديل شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات رضوي به يك شركت پويا، كارآمد، سودآور و پيشتاز در حوزه ICT به نحوي كه با اتكا بر دانايي محوري، نوآوري، خلاقيت، مشتري مداري و استفاده از فرصتهاي رقابتي و دارا بودن بالاترين شاخص هاي مالي در صنعت ICT نزد تمامي مشتريان، رقبا و سهامداران يك شركت ممتاز باشد
  • كسب رتبه بالا در بين شركتهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح ايران و خاور ميانه
  • اصلاح ساختار سازماني شركت و انطباق آن با برنامه هاي آتي شركت