تعرفه بسته های حجمی اینترنت


 
ردیف نوع بسته اینترنتی قیمت ( ریال )
1 16 مگابیت 6 ماهه با 250 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 4,790,000
2 16 مگابیت سه ماهه با 120 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 2,390,000
3 16 مگابیت یکساله با 500 گیگ ترافیک سالیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 9,590,000
4 16 مگابیت یکماهه با 40 گیگ ترافیک ماهیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 790,000
5 20 مگابیت 6 ماهه با 800 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 11,900,000
6 20 مگابیت سه ماهه با 350 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 5,990,000
7 20 مگابیت یکساله با 2000 گیگ ترافیک سالیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 23,990,000
8 20 مگابیت یکماهه با 110 گیگ ترافیک ماهیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 1,990,000
9 4 مگابیت 6 ماهه با 160 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 2,390,000
10 4 مگابیت سه ماهه با 70 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 1,190,000
11 4 مگابیت یکساله با 350 گیگ ترافیک سالیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 4,790,000
12 4 مگابیت یکماهه با 20 گیگ ترافیک ماهیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 399,000
13 8 مگابیت 6 ماهه با 220 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 2,990,000
14 8 مگابیت سه ماهه با 100 گیگ ترافیک در طول دوره ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 1,499,000
15 8 مگابیت یکساله با 450 گیگ ترافیک سالیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 5,990,000
16 8 مگابیت یکماهه با 30 گیگ ترافیک ماهیانه ( به علاوه 5 درصد ترافیک اضافه رایگان ) 499,000
  • کاربران می‌توانند این سرویس‌ها را برای دوره‌های یک ، سه‌، شش و دوازده ماهه خریداری نمایند.
  • به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.