پیام رئیس هیات مدیره
فارغ از کمبودها، چالشها و رویکردهای بسیار پرتلاطم و متغییر گذشته شرکت، باهتمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت و همچنین تلاش و زحمات کارکنان، تلاش شده است سند راهبردی شرکت برای دوره 3 ساله آتی یعنی سال 1400 تا 1402 تهیه شود. دوران بیماری منحوس کرونا و شرایط غیر قطعی نابودی این ویروس از جهان از یک سو و تاثیر بسیار زیاد آن در تجارت جهانی از سوی دیگر شرایط تعیین معیارهایی که با قطعیت اندازه‌گیری کمی و کیفی فعالیتهای تجاری را بیان کنند، پیچیده مینماید. علی ایحال با تکیه بر مطالعات و استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات و تاسی به رویکردهای ملی و جهانی، با استفاده از تجربیات تلخ و شیرین گذشته شرکت، در تدوین این سند همت شده است راهبردی شایسته ترسیم گردد. همه متخصصان این حوزه میدانند که برنامه استراتژیک یا راهبردی نیازمند به پایش و اصلاح مستمر با توجه به شرایط محیطی و درونی سازمانهاست و از این رو در ادامه جریان برنامه های استراتژیک پیشین شرکت که برای یک دوره چند ساله رها گردیده بود امیدواریم این سند در جریان بهبود مستمر پایش و ارتقاء یابد و ان شاء ا.... زینتی برای دستگاه مقدس آستان قدس رضوی و الگویی برای سایر شرکتها باشد. سازگاری با شرایط محیطی، واقع گرایی، دقت در اجرا و کنترل، پويایی و انعطاف، توجه به بهبود مستمر ساختارها و فرآيندها، اتکاء به تفکری سيستمي، ملهم از خرد، سرعت در تصميم‌گيري و اجرا، با بهره‌وري قابل قبول از دیگر ویژگیهای این سند است. در انتها جا دارد از تمامی دست اندرکاران تهیه این سند که در صدر ذکر شد تشکر و قدردانی نمایم.

امیررضا رجبی
رئیس هیات مدیره