آدرس:

خراسان رضوی، مشهد
خیابان چمران، نبش چمران 7،
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

شماره های تماس:

32292099 (051)

3234 (051)

آدرس ایمیل:

info@rict.co.ir

ارسال پیغام به شرکت