ماموریت

توسعه منابع درآمدی آستان قدس رضوی مبتنی بر فناوری های پیشرو از طریق :

  • شتابدهی
  • جذب سرمایه گذاری و مشارکت
  • طراحی ، تولید و توسعه محصولات و خدمات