امنیتی تضمین شده

آنتی ویروس سازمانی

 • امنیت شبکه های فیزیکی
 • امنیت محیط های مجازی
 • امنیت سرورهای ایمیل
 • امنیت دستگاههای همراه
 • امنیت سیستم های شخصی
 • امنیت هاستینگ و سرورها
-

 

 

 

پورتال هوشمند درگاهی برای تحقق اقتصاد دیجیتال...

-

ارتباط مستقیم با تیم پشتیبانی فاوا رضوی

051-3234

سامانه روان: داخلی های 126 ، 129 و 148

زیر ساخت و شبکه: داخلی 119

پورتال ساز هوشمند: داخلی 153

-

مشتریان ما

0
نرم افزار
0
خدمات اینترنت
0
خدمات سخت افزار
0
خدمات شبکه
 • لبنی رضوی لبنی رضوی
 • خمیر مایه خمیر مایه
 • صنایع پیشرفته صنایع پیشرفته
 • صنایع چوب صنایع چوب
 • سامان بازار سامان بازار
 • داروسازی ثامن داروسازی ثامن
 • نان قدس رضوی نان قدس رضوی
 • آزادراه آزادراه
 • آرد قدس رضوی آرد قدس رضوی
 • 9595 9595
 • آب و خاک آب و خاک
 • عالیس عالیس
 • خدمات دارویی رضوی خدمات دارویی رضوی
 • کیفیت رضوی کیفیت رضوی
 • شهرداری کرمانشاه شهرداری کرمانشاه
 • شهرداری مشهد شهرداری مشهد
 • پدیده پدیده
 • بیمارستان رضوی بیمارستان رضوی
 • الکترو استیل الکترو استیل
 • سرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات سرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات