مهرداد حریریان

سرپرست شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

پیام مدیرعامل

تجارت جهانی دستخوش تغییرات بزرگی شده است و در سه سطح، ساختار کلان آن تغییر کرده است. جهانی شدن خدمات تجارت، درهم تندیده‌تر شدن زنجیره‌های ارزش و دیجیتالی شدن اقتصاد سبب پر رنگ شدن نقش فناوری اطلاعات شده و سبب جذب سرمایه‌های کلان در این حوزه گردیده است. شتاب تغییرات حوزه‌های فـنآوری اطلاعات بسیار فزآینده شده و کسب و کارها بشدت پیچیده‌تر شده‌اند. زندگی انسانها بسیار وابسته‌تر به فناوری شده و بسیاری از کسب و کارهای جدید بدون فناوری اطلاعات نمیتوانند بقا داشته باشند. ماهیت نفوذ و اثر کسب و کارها از حالت محلی به منطقه‌ای، کشوری و جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل رقابتها نیز جهانی شده‌اند. روز به روز جای فناوری اطلاعات با ورود هــوش مصنوعــی، علم داده‌ها و داده‌کاوی، شیوه‌های پیشین را در حوزه‌های تجارت، سلامت، اقتصاد، امنیت، اجتماعی، فرهنگ و رسانه، پزشکی، کشاورزی، علوم زیستی و ژنتیک، صنعت و آموزش کنار زده و جای خود را باز میکند. با کمک هوش مصنوعی و میکرو روباتها، درمانهـا هدفمنـد شده و در سطح سـلولهای هـدف درمان صورت خواهد گرفت. سیستمهای آموزش بشدت دگرگون شده و هوش مصنوعی وظیفه آموزش دانش‌آموزان را با اتکاء به استعداد، علاقه و ضریب هوشی دانش‌آموز بعهده خواهند گرفت، آموزش افراد، شخصی سازی میشود. شیوه انجام کارها تغییر اساسی نموده و نابرابـری کاسته و به استقرار عدالت، نزدیکتر خواهیم شد. شرکت فناوریی اطلاعات و ارتباطات رضوی نیز همسو با بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، و هم راستا با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و بازدهی بالای این صنعت در دو دهه اخیر، با تکیه بر تخصیص 15 درصدی پورتفوی سرمایه‌گذاری بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در این صنعت، برنامه استراتژیک خود را با تکیه بر ارزشهای آستان قدس رضوی و مبتنی بر اصول علمی موضوعی به شرح حاضر تدوین و تهیه نموده است.