نرم افزار جامع آرمان


سامانه آرمان شامل سیستم‌های مالی، اداری و منابع انسانی است. در حال حاضر این سامانه در 12 زیرمجموعه آستان قدس نصب و بهره‌برداری گردیده است. این سامانه در حال توسعه و تکمیل است و در آینده نزدیک با سامانه روان یکپارچه خواهد شد. امنیت اطلاعات در عین در دسترس بودن اطلاعات برای سازمان از ویژگی‌های اصلی این سامانه است. چالش اصلی در سامانه‌های مشابه آرمان، حبس شدن و وابسته شدن مشتری به سامانه‌های مالی و اداری به دلیل عدم امکان اتصال پایگاه داده‌های مالی به سایر پایگاه‌های اطلاعات است، در سامانه آرمان این چالش به هیچ عنوان مطرح نبوده و هدف این سامانه رضایت حداکثری مشتریان از دسترسی به اطلاعاتشان می‌باشد.

صاحب امتیاز:

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

تاریخ آخرین بروز رسانی:

15 اسفند ماه 1398