اخبار داخلی شرکت

در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته می شود اما برای مرگ آماده نمی شود

2016-10-05
پهنای باند اختصاصی

تخصیص پهنای باند به صورت اختصاصی

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، با سرمایه گذاری و بکارگیری کارشناسان مجرب و متخصص در حوزه های متنوع شبکه و امنیت و مرکز داده(دیتا سنتر) […]
2016-10-05
آمار

هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرآیندها

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، با هدف هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمانی، در پروژه های مختلف نرم افزاری، سرمایه گذاری کرده است. یکی […]
2016-10-05
عکس گالری 5

مشارکت در حوزه تبلیغات الکترونیکی شهر هوشمند

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، در عرصه تامین، فروش و اجاره نمایشگرهای پهن پیکر شهری مشارکت می نماید. این شرکت توانسته است  با اخذ نمایندگی […]
2016-08-11
عکس گالری 6

توسعه زیرساخت جامع نرم افزاری شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

با توجه به برنامه های پیش بینی شده در برنامه پنج ساله استراتژیک شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، برنامه های توسعه زیرساخت جامع نرم افزاری […]